ROMANA KUNGYTĖ

Romana Kungytė – dizainerė, kaligrafė, meninė redaktorė. K. P. Ramono sutuoktinė nuo 1985 m.