Apie

KĘSTUTIS PETRAS RAMONAS – dailininkas ir dailės pedagogas, grafikas, tapytojas dizaineris. Vilnius, tel. +370 617 85681; el. paštas: xar5000@yahoo.com


Apie save

Gimiau Biržuose 1936 m. Dailės mokyklą Kaune baigiau 1954 m., o dailės institutą Vilniuje – 1965-siais. Pirmąjį piešinį publikavo Kauno laikraštis 1952. Po trijų metų „Šviesos“ leidykloje apipavidalinau keletą knygų. Mano pirmieji mokytojai: Č. Kontrimas, A. Lukštas, V. Juškienė ir J. Mozūraitė davė tvirtą žinių pagrindą. Po instituto baigimo norėjosi išbandyti jėgas ir estampo, ir taikomosios grafikos, ir knygų apipavidalinimo, ir ekslibrio mene.

Domina neišsemiamos grafikos techninės galimybės.  Mažuose ekslibriuose kartais gal geriau pavyksta surasti kokį simbolį ar metaforą, nes svarbu tai, kad turi adresatą. Laiko tarpas nuo vieno kūrinio gimimo iki kito yra gana ilgas, tad džiaugiuosi, kad pedagoginiu darbu galėjau prasmingai užpildyti tą intervalą.

Nesinori būti sudėtingu. Tik harmonija padeda geriau suvokti save ir kitus. Estetizavimas gal ir trukdo nuodugniau atskleisti neramų laikmetį, bet kiekvienam gi leista savaip sudainuoti savo giesmę…

K. Ramonas

KR 1969INFORMACIJA APIE DAILININKĄ LEIDYNYJE „KAS YRA KAS LIETUVOJE 2015″

Visuomeninė veikla: Lietuvos kūrėjų asociacijos, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos dizainerių sąjungos, Lietuvos kultūros kongreso valdybos narys, Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos, Lietuvos ekslibrisininkų klubo tarybos, Vilniaus mokytojų profesinės sąjungos tarybos, dailininkų klubo „Plekšnė” dalyvis, „Tekančios saulės” klubo garbės narys. 2011 ir 2014 m. tarptautinių jaunimo muzikos festivalių-konkursų „Su muzika per Europą“ rėmėjas, 2008 ir 2009 m. Respublikinių konkursų Sąjūdžio metinėms rėmėjas, jaunimo muzikos konkurso „Meno olimpas“ rėmėjas. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Prisidėjo prie Vilniaus ir Kauno senamiesčio išsaugojimo 1980-2000 m. Spaudoje publikavo daugiau nei 50 straipsnių kultūros, visuomenės problemų temomis (leid.: „Kultūros barai”, „Vakarinės naujienos”, „Literatūra ir menas”, „Lietuvos aidas” ir kt.).

Išsilavinimas: (baigtos mokymo įstaigos chronologine tvarka): 1948–1954 mokėsi Kauno dailės m-kloje, 1959–1965 studijavo Vilniaus dailės institute grafiką ir dizainą. Pirmosios VDI dizainerių laidos 1965 m. absolventas.

Karjera: 1960–1962 – Vilniaus 2-osios internatinės mokyklos piešimo mokytojas, 1964–1973 – Eksperimentinio taros ir įpakavimo EKB dailininkas-konstruktorius, 1966–1970 – leidyklos „Mintis” meninis redaktorius, 1971–2001 – Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos (g-jos) mokyt., 1998–2003 – Dizaino aukštesniosios mokyklos dėstytojas, 2003-2008 – Dizaino mokymo centro mokytojas. Nusipelnęs meno veikėjas (1986). Lietuvos dailininkų sąjungos Grafikos sekcijos pirmininkas 1980-1985.

Dailininko veikla: Estampų, ekslibrisų, taikomosios grafikos bei dizaino projektų autorius. Sukūrė daugiau nei 40 iliustracijų litografijos technika „Baltaragio malūnas”, „Sapfo” poezijos rinkiniui, ciklą „Lietuva kančios ir kovų kelyje”, ciklą „Gamtos vizijos” ir kt. Iliustravo mokslinės, grožinės literatūros leidinius. Surengė 32 autorines personalines parodas, dalyvavo daugiau kaip 380 tarptautinių parodų JAV, Rusijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje, Belgijoje, Olandijoje ir kt. Respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose apdovanotas diplomais ir premijomis už knygų apipavidalinimą, taikomąją grafiką, ekslibrisus. Parašė ir išleido knygą „Šriftas ir kaligrafija” (2009).

Dailės pedagogo veikla: Mokytojas ekspertas (1995). Su mokiniais dalyvavo išvykose Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Lietuvos mst. ir kaimuose dalyvavo 28 mokomosiose praktikose, kuriose buvo surengtos parodos, susitikimai. Paruošė mokymo programas, metodikos ir vaizdines priemones grafinio dizaino, projektavimo, kompozicijos bei šrifto pagrindų specialybėms. Vadovavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Dailės skyriaus dizaino ir šrifto k-jai, dalyvavo ugdymo turinio kaitos projektuose (1989–1998). Dalyvavo recenzuojant baigiamuosius darbus VDA ir Šalčininkų meno mokykloje (1995–2000). Suomijoje, Joensu nacionaliniame muziejuje, eksponavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokinių darbų parodą, dalyvavo pristatant ją visuomenei (1987). Punsko (Lenkija) lietuvių licėjuje dalyvavo susitikime su mokytojais ir moksleiviais, pristatė dovanotas M. K. Čiurlionio menų g-jos mokinių darbų kolekcijas ir monsinjoro K. Vasiliausko pašventintą trispalvę vėliavą (1989). M. K. Čiurlionio menų g-joje Dailės sk. vedė dailės pamokas Vokietijos moksleiviams iš Detmoldo, surengė jų darbų parodą (1994). Su gimnazijos mokiniais dalyvavo Vokietijos Detmoldo Grabe gimnazijoje organizuotoje tarptautinėje meno akcijoje prieš smurtą (1995). Dalyvavo įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose, seminaruose. Dailės mokytojams skaitė paskaitas apie šriftą, kompoziciją, vedė praktinius užsiėmimus Lietuvos pedagogų kvalifikacijos instituto organizuotame seminare. Dalinosi patirtimi su dailės mokyt. kursų dalyviais Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro seminare. Mokė šrifto ir kompozicijos pagrindų Varėnos r. Kultūros ir pramogų organizavimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Teikė metodinę paramą, konsultacijas kuriant dailės mokomųjų disciplinų programas pagyvenusių žmonių užimtumo projektams.

Tėvai: Mama – Aleksandra, 1910-1992 m. Tėvas – Antanas, 1902-1967 m., Lietuvos kariuomenės savanoris, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis, 1929-1939 Biržų telegrafo tarnautojas, 1945 -1965 Kauno įmonės „Litenergo“ darbuotojas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s