2 dailininkų paroda Trakų salos pilyje

Paroda Trakų Salos pilyje, 2020-07-15 / 2020-08-16, „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Augustas Ramonas, g. 1964. Dailininkas batalistas, grafikas ir dizaineris: „Ars Militaris – tai grožis ir siaubas, tai išdavystės ir apgaulės diplomatija, tai drąsa ir pasiaukojimas, viltys ir sielvartas, puikybė ir panieka, tai žaidimas ir mirtis, tai visi mokslai – inžinerija, geografija, medicina, psichologija ir kt.“. Iš visų Lietuvos mūšių man įdomiausias, jau niekuomet nebetapsiantis atskleistu detektyvas, yra Pabaisko mūšis, 1435 m., – viso tuometinio pasaulio jėgų kova už LDK Vytauto palikimą, už savarankišką Lietuvą.“ Daugiau informacijos apie dailininką Augustą Ramoną internete: augustasramonas.com

Kęstutis Petras Ramonas, g. 1936. Dailininkas, dizaineris, grafikas, tapytojas, pedagogas. Protėvių kovų šlovė ir pilių grožis dailininkui yra pirmiausia yra etikos ir estetikos sintezė. Gėlės žiedas dailininkui yra fundamentali makrokosminė struktūra, iš kurios išauga Vilniaus, Kauno arba Trakų pilių mūrai, Pradžių pradžios ir Nerimo konfrontacija, džiaugsmo daina ar nekaltų aukų tragedija.

Paroda gimtinėje, Biržuose

Biržuose, savo gimtinėje, vyriausios kartos dailininkas Kęstutis Petras Ramonas atidaro retrospektyvinę tapybos ir grafikos kūrinių parodą

Vaikystė Biržuose, jaunystė Kaune, 60 metų dailininko karjera Vilniuje. Šio dailininko kelias – neįprastai įvairus: grafikas ir tapytojas, dizaineris ir dailės pedagogas, kaligrafas ir ekslibrininkas, portretistas ir abstrakcionistas. Per 40 metų dailės pedagogo veiklos (iš jų 30 – M. K. Čiurliono nacionalinėje menų gimnazijoje, 10 – Vilniaus dizaino kolegijoje) išugdė per 1000 dailininkų ir dizainerių. Mokydamas jaunuosius dailės studentus, pats visą laiką keitėsi ir stebino kūrybiniais atradimais, dalyvavo virš 300 respublikinių bei tarptautinių parodų.

Šis ilgai lauktas susitikimas Biržuose tai 38-oji personalinė K. P. Ramono paroda. Biržų pilies salėse rodomi rinktiniai dailininko kūriniai nuo 1967 metų iki šių dienų, atspindintys kas dešimtmetį kintančias stilistines jo dailės kryptis ir nuoseklią dailininko estetinių pažiūrų vienovę.

Apie K. P. Ramono kūrybą yra rašę: dr. I. Kostkevičiūtė, prof. A. Stasiulevičius, prof. I. Voverienė, R. Dichavičius, D. Jedzinskienė. Autoriai sutaria dėl būdingiausio K. Ramono kūrybai apibūdinimo: „lietuviškasis ekspresyvusis abstrakcionizmas“, priskiria jo kūrybą  iškiliems lietuvių dailės pavyzdžiams.

Jpeg

Jpeg

Paroda „Ramybės“ galerijoje

Palangoje, Vytauto g. 35, balandžio 26 dieną, penktadienį, 18.00 val. atidaroma Kęstučio Petro Ramono paroda. Dalis kūrinių parduodami. Per pastaruosius 25 metus dailės komercijos renginiuose dailininkas nedalyvavo, jo kūrinių nebuvo dailės rinkoje. Dailininko 7 ir 8 dešimtmečių piešiniai ir šilkografiniai atspaudai vėl tapo stilistiškai aktualūs, o jų meninę kokybę patikrino laikas.

Pranešimas spaudai: Pranešimas spaudai KR

Dialogas su literatūra. Linijų raštai ir spalvų žiedai.

DAILININKO KĘSTUČIO PETRO RAMONO KŪRYBOS PARODA RAŠYTOJŲ KLUBO SALĖJE

Vasario 4 d., pirmadienį, 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilniuje) atidaroma vyriausios kartos dailininko – grafiko, tapytojo, iliustratoriaus, poeto, kaligrafo ir ekslibrių kūrėjo Kęstučio Petro Ramono kūrybos paroda „Linijų raštai ir spalvų žiedai“.

Jau virš 60-ties metų dailininkas, kaip ir rašytojas ar kompozitorius, įveikia balto popieriaus lapo tylą, sukurdamas elegantiškas, abstrakčias ir dekoratyvias, kosmoso, gamtos ir istorijos elementų kompozicijas.

kr plakatas mickevičius www

Parodoje eksponuojamos K. P. Ramono sukurtos iliustracijos graikų antikos poetės Sapfo eilėraščiams (išleido 2002 m. Meralas), lietuvių tautosakos motyvais sukurtas litografinių iliustracijų ciklas „Baltaragio malūnas“ (1999 m. neišleista), poeto A. Mickevičiaus, rašytojo R. Šatobriano portretai, kaligrafijos ir grafikos kūriniai.

Dailininkas gimė Biržuose 1936 m., yra Vilniaus dailės instituto pirmosios dizainerių laidos 1964 m. alumnas, 1966-1970 m. leidyklos „Mintis“ meninis redaktorius, 1971-2000 m., Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos (gimnazijos) mokytojas išauklėję per 1000 dabartinių dailininkų ir dizainerių. 2009 m. – Knygos „Šriftas ir kaligrafija” autorius, 2017 m. – knygos „Grafika ir tapyba“ autorius.

Parodos atidarymo metu K. P. Ramonas perskaitys kelis trumpus savo eilėraščius, publikuotus dailininkų klubo „Plekšnė“ poezijos almanachuose.

Paroda veiks iki 2019-02-28.

Image

Kęstučio Ramono kūrybos pristatymas Nacionalinėje dailės galerijoje

Balandžio 19 d., 18 val. NDG auditorijoje vyks knygos „Kęstutis Ramonas. Grafika ir tapyba“ pristatymas. Renginyje dalyvaus menotyrininkės Danutė Jedzinskienė ir Nijolė Tumėnienė, dizaineris Daumantas Každailis, Kęstutis Ramonas. Pokalbį moderuos knygos sudarytojas Augustas Ramonas.

2017 m. gruodį išleistoje knygoje apžvelgiama pusės amžiaus trukmės menininko kūryba ir pateikiamas K. Ramono stilistinės raidos ratas: nuo abstrakcionizmo 1967 m., per dekoratyvinį manierizmą, iki sugrįžimo prie abstrakcijos 1997 m.

K. Ramonas – dizainerio požiūrį į dailę turintis dailininkas. Iš pradžių mokęsis Kauno dailės mokykloje meno pagrindų, grafikos ir tapybos, vėliau Vilniaus dailės institute – grafikos, 1964 m. stojo į naujai suformuotą dizainerių kursą ir 1967 tapo pirmosios Lietuvos dizainerių laidos absolventu. Dizainas ir vaizduojamoji grafika dailininko kūryboje nuo tol ėjo greta.

Menininkas dirbo Eksperimentiniame taros ir įpakavimo biure dailininku-konstruktoriumi, vėliau tapo „Minties“ leidyklos meniniu redaktoriumi, nuo 1971 iki 2001 m. buvo M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogu. Visą tą laiką K. Ramonas aktyviai dalyvavo estampinės grafikos ir ekslibriso parodose. Jo išbandytos įvairių spaudos, poligrafijos technikų galimybės teikė tam tikrą technologinio proceso sąlygotą distanciją nuo autentiško vizualinio turinio, virstančio labiau ženkliniu simboliu, abstrakcija. Kaligrafinio ženkliškumo siekimo pasekmė – lig šiol gyvuojantys prieš keletą dešimtmečių sukurti logotipai (pvz. „Kultūros barai“, B. Lubio fondas). Dailininkas yra ir kaligrafas bei autorinės knygos „Kaligrafija“ autorius.

1997 metais meno tyrinėtoja dr. Ingrida Kostkevičiūtė apibūdindama naują K. Ramono posūkį į tapybos ir grafikos sintezę, parodytą personalinėje parodoje „Arkos“ galerijoje, priskyrė jo stilių ekspresyviajam abstrakcionizmui, tačiau nei ji, nei kiti menotyrininkai nežinojo, kad abstrakcionistu dailininkas buvo jau 1967 metais. Šį faktą pagrindžia bei bendrą kūrybinę retrospektyvą atskleidžia NDG auditorijoje pristatoma knyga.

http://www.ndg.lt/renginiai/kita/grafiko-k-ramono-albumo-pristatymas.aspx

 

APLINK ABSTRAKCIJĄ, PER 60 METŲ

Augustas Ramonas, dailininkas, vertėjas, žurnalistas, 2017

Retas menotyrininkas imtųsi apibendrinti sunkiai aprėpiamą Kęstučio Ramono kūrybinę veiklą – kas keletą metų, kiekvieną naują dešimtmetį, dailininkas renkasi naują kryptį, naują estetinės raiškos sistemą. Dizainas, kaligrafija, iliustracija, estampinė grafika, ekslibris, tapyba, dailės pedagogika ir visuomeninė veikla. Šio plataus repertuaro pakaktų ir keliems kūrėjams.

Continue reading

Paroda posūkyje į Kauną

Gariūnų verslo ir kultūros parke (naujas pavadinimas) net du mėnesius veiks Kęstučio Ramono šviesą ir energiją spinduliuojanti personalinė dailės paroda.

Geriausias parodos lankymo laikas šiuo tamsiu ir niūriu laikotarpiu 12-14 val., kasdien, išskyrus pirmadienį, o šeštadienį ir sekmadienį – 12-16 val. (tai susiję su įstaigos darbo laiku, nurodytas uždarymo laikas).

Gariūnų verslo ir kultūros parkas taip pat dalinai remia K. Ramono kūrybos albumo spausdinimą. Pirmoji 50 dailininko kūrybos metų laikotarpį (nuo 1967) apibūdinanti knyga jau spaustuvėje ir bus pristatytą šių metų gruodį.

Verslo ir kultūros parko organizatoriai eilę metų rengia dailės parodas. Ši paroda – 43-ioji. Kurį laiką buvo atdėliojama ši paroda, nes manyta, kad „grafiko“ kūrinėliai turėtų būti smulkučiai, vargiai derą su milžiniškomis paviljono erdvėmis. Visų nustebimui ir džiaugsmui – šio dailininko kūrinių masteliai siekia ir viršija 140 cm, puikiai organizuoja bei valdo erdvę, o skirtingai nei tapybai, grafikos kūrinių masteliams ribų nėra.

Sonata. Moterų portretai

Moteris – viena iš svarbių dailininko Kęstučio Ramono kūrybinių temų. 7-tą ir 8-tą dešimtmečiais sukurta nemažai figūrinių ir portretinių kūrinių, kuriuose moterų tipažai perteikti šilkografijos ir piešinių tušu grafinėmis priemonėmis. Kaligrafijos ir Psichologijos jungtis.

Portretas „Sonata” bus eksponuojamas dailininkų „Individualistų“ parodoje Dusetų dailės galerijoje 2017-06-03 / 06-30.